Homepage

Integro VZW

Welkom op de website van Integro.  VZW Integro is een fusie van 8 woonzorgcentra sinds 1 januari 2018.  Selecteer een van onze woonzorgcentra om meer informatie te vinden..

 
Integro vzw is een overkoepelende organisatie van 8 non-profit en christelijk geïnspireerde woonzorgcentra waar het welzijn van de bewoner centraal staat

 Afbeeldingsresultaat voor covid 19

 

INTEGRO OPGETOGEN OVER VERSOEPELING BEZOEKREGELING

 

Vandaag lanceerde de Vlaamse Taskforce voor de Woonzorgcentra een aantal richtlijnen voor een eerste fase van een bezoekregeling vanaf 18 mei.

We zijn bijzonder verheugd met deze aankondiging. Sedert donderdag 12 maart was er immers geen fysiek bezoek meer mogelijk. En ondanks de velerlei initiatieven om bewoners toch in contact te laten komen met familie, woog deze maatregel steeds meer op het welzijn. We hadden echter geen keuze. Het covid-19 virus is immers een echte levensbedreiging voor oudere mensen gebleken en de besmettelijkheid ervan is enorm. We moesten resoluut kiezen voor gezondheid bovenop welzijn.

Vanaf 18 mei streven we naar een eerste evenwicht tussen welzijn en gezondheid door voorzichtig een bezoekregeling op te starten.

Enkele principes die vandaag al duidelijk zijn:

 • Het bezoek is beperkt in tijd en aantal, slechts één bezoeker per bewoner;
 • Bezoek kan enkel op afspraak en mits registratie van de bezoeker;
 • Strikte maatregelen zoals social distancing (1,5 meter afstand), strikte handhygiëne en hoest/nieshygiëne maximaal respecteren zijn nodig;
 • De bezoeker verkeert in een gezonde toestand en is sedert minstens 14 dagen symptoomvrij;
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor de bezoeker;
 • Het bezoek wordt opgevangen, geïnformeerd en begeleid tijdens zijn bezoek;
 • Bij voorkeur vindt het bezoek plaats in een bezoekersruimte;
 • Bezoek kan niet bij een (vermoedelijke) covid-19 besmette bewoner, behoudens uitzonderingen die met de directie worden afgesproken. Bijvoorbeeld in een palliatieve situatie;
 • Naargelang de context, de architectuur, de omvang van de covid-19 besmetting, … kan ieder woonzorgcentrum bovenstaande maatregelen op maat van de situatie aanpassen of verstrengen;
 • Bij een opflakkering van de epidemie, kan een woonzorgcentrum steeds de versoepeling terugschroeven.

Integro zal vanaf vrijdag 8 mei werken aan de concrete invulling van deze richtlijnen voor haar 8 individuele woonzorgcentra. We zullen hierover vanaf volgende week verder communiceren

Bovenstaande versoepeling van de bezoekregeling is fantastisch nieuws na méér dan 2 maanden woelige tijden. We zijn er ons echter van bewust dat deze eerste fase nog lang geen normalisering is van de situatie. We beseffen dus ook dat de beperkingen van deze regeling nog steeds een grote impact hebben op de kwaliteit van leven van de bewoners en hun familie.

We menen echter dat deze voorzichtige eerste stap de verstandigste keuze is in het zoeken naar een evenwicht tussen de kwaliteit van leven en veiligheid.

 

Roel Eerlingen, algemeen directeur

Donderdag 7 mei 2020

 

CORONA-UPDATE 15 APRIL 2020

GEEN VERSOEPELING IN DE BEZOEKREGELING BINNEN DE WOONZORGCENTRA VAN INTEGRO VZW

 

De Nationale Veiligheidsraad zat op woensdag 15 april 2020 samen over de maatregelen in de coronacrisis. De lockdown wordt verlengd tot 3 mei. Maar enkele maatregelen worden ook aangepast.

Zo werd er beslist dat in de woonzorgcentra iedere bewoner één bezoeker mag ontvangen. Weliswaar werd vastgelegd dat dit steeds dezelfde bezoeker moet zijn en dat de bezoeker minstens 14 dagen symptoomvrij moet zijn.

Integro VZW is verrast door deze beslissing. We hebben het gevoel dat al onze inspanningen van de afgelopen weken, hiermee mogelijks ondergraven worden. De woonzorgcentra bevinden zich momenteel in een nog erg fragiele fase van de corona-crisis. Bovendien is er momenteel niet voldoende beschermingsmateriaal voorradig om ook bezoekers in veilige omstandigheden te ontvangen.

We begrijpen uiteraard ook dat de huidige bezoekersregeling heel wat inspanningen vraagt van bewoners en hun familie. Het welzijn van onze bewoners is ons hoogste goed. We roepen echter op om nog even geduld te oefenen tot de corona-situatie in de woonzorgcentra rustiger is geworden. We willen eerst meer duidelijkheid en de consequenties inschatten vooraleer we onze maatregelen versoepelen.

Daarom zal binnen de woonzorgcentra van Integro VZW de huidige bezoekersregeling tot nader order ongewijzigd blijven. Geregistreerde bezoekers en bezoeken in het kader van palliatieve situaties, kunnen zoals voorheen, blijven doorgaan, in samenspraak met de campusdirectie.

We rekenen op het begrip van iedereen.

 

Roel Eerlingen, algemeen directeur

 

15 april 2020

 

CORONA-UPDATE 24 MAART 2020

Naar het ziekenhuis of niet?

Vandaag communiceren de nationale media nogal fors over het feit dat bewoners van woonzorgcentra niet meer zullen worden opgenomen bij een COVID-19 besmetting. We willen dit toch graag nuanceren en toelichten.

Met iedere bewoner (en indien de bewoner dat goed vindt samen met zijn familie) wordt een individueel woon- en leefplan opgesteld. Een onderdeel van dit plan zijn ook de afspraken over de zorg, waaronder de zorgen in het geval het levenseinde nadert. Dit is een bijzonder delicaat thema dat steeds met de nodige aandacht en respect voor ieders individuele keuzes wordt benaderd. We maken in dit gesprek ook steeds duidelijk dat Integro beschikt over een uitgebouwde expertise als het gaat over palliatieve zorgen. In die zin bieden we garanties op een waardig levenseinde in de thuisomgeving (het woonzorgcentrum) van de bewoner, indien de situatie zich zou voordoen.

De richtlijnen van vandaag zijn een afwegingskader om, rekening houdend met voorgaande individuele afspraken, een moeilijke keuze te maken in geval de bewoner een COVID-19 besmetting heeft en te kampen heeft met levensbedreigende symptomen. Wanneer de kansen voor de bewoner op overleving zeer klein zijn, is een kwaliteitsvol levenseinde in het woonzorgcentrum meer gegarandeerd dan in het ziekenhuis.

We hopen hiermee toch wat meer duiding te hebben gegeven in een debat dat sereen, zonder sensatiedrang, moet kunnen worden gevoerd.

Roel Eerlingen, Algemeen Directeur Integro VZW

 

CORONA-UPDATE 13 MAART 2020

Aanvullend op de maatregelen die gisteren, 12 maart, reeds werden genomen, worden vandaag volgende nieuwe maatregelen met betrekking tot assistentiewoningen (serviceflats) genomen:

- Indien de assistentiewoningen fysiek verbonden zijn met het woonzorgcentrum en ook niet afgesloten kunnen worden van het woonzorgcentrum, gelden voor deze bewoners nu dezelfde maatregelen als in het woonzorgcentrum. De voordeur van het complex van assistentiewoningen wordt ook afgesloten. Deze bewoners mogen in groep eten in een gemeenschappelijke ruimte.
- Indien de assistentiewoningen losstaand zijn, gelden bovenstaande maatregelen niet. Echter de groepsactiviteiten moeten worden stopgezet. Dit wil zeggen dat deze bewoners niet meer in groep mogen eten. Afhankelijk van de locatie zullen zij individuele maaltijden van ons ontvangen of via externe cateraars verder worden geholpen.

We rekenen op ieders begrip.

Roel Eerlingen, Algemeen Directeur
Ivo Huygen, Interne Preventieadviseur

 

 

UPDATE CORONA 12 maart 2020

Beste bewoner, familie, medewerker, bezoeker, vrijwilliger,

Jammer genoeg moeten we vandaag onze Corona-maatregelen opnieuw verstrengen. Concreet houdt dit vanaf heden het volgende in:

 • Onze woonzorgcentra worden permanent gesloten. De toegang kan enkel via de deurbel verleend worden.
 • Er is enkel nog toegang voor geregistreerde vrijwilligers en mantelzorgers. Geregistreerde vrijwilligers en mantelzorgers zijn mensen die actief ondersteuning bieden bij de begeleiding van bewoners in hun activiteiten van het dagelijks leven zoals eten, wassen, toiletbezoek, … .
 • Alle mantelzorgers en vrijwilligers worden geregistreerd aan de ingang van het woonzorgcentrum.
 • Alle mantelzorgers en vrijwilligers worden gevraagd strikt de instructies rond hygiënische maatregelen op te volgen.
 • Indien u enkel langskomt om de was of andere voorwerpen op te halen of te brengen, wordt u verzocht dit via de onthaalmedewerker te regelen. Zij zullen ervoor zorgen dat een personeelslid uw leveringen over en weer brengt.
 • Uitzonderingen, zoals in palliatieve situaties, kunnen enkel in overleg met de campusdirectie worden toegestaan.
 • Onze dagverzorgingscentra zullen vanaf vrijdag 13 maart gesloten worden.

We zijn er ons van bewust dat deze maatregelen erg ingrijpend zijn voor bewoners en familieleden. Echter zonder deze maatregelen zou de situatie voor kwetsbare ouderen levensbedreigend worden.

Voor vragen kan u steeds contact opnemen via het telefoonnummer van het woonzorgcentrum. U kan ook steeds mailen naar corona@integrozorg.eu

 

 

Locaties

Integro Campus Cecilia

Alken

Integro Campus Sint-Jozef

Neerpelt

Integro Campus Sint Jan Berchmans

Hamont

Integro Campus Het Park

Neeroeteren

Integro Campus Immaculata

Overpelt

Integro Campus Voorzienigheid

Bocholt

Integro Campus Home Elisabeth

Sint-Truiden

Integro Campus De Olijfboom

Genk