Onze huizen

Kleurrijk leven in jouw omgeving!

Integro vzw is een woonzorggroep die bestaat uit verschillende woonzorgcentra of huizen die verspreid zijn over heel Limburg. Ze behoren allemaal tot één groep, maar toch heeft ieder woonzorgcentrum zijn eigenheid.

In ieder huis verdient de bewoner het om centraal te staan. Daarom houden we naast de woon- en zorgnoden ook rekening met de leefwensen van iedere bewoner. Zo garanderen we een kwaliteitsvol leven in een kleurrijke omgeving. De bewoners zorgen er samen met onze Zorgtoppers voor dat ze iedere dag anders beleven! Leer hieronder al onze huizen kennen.

Immaculata

Immaculata is een woonzorgcentrum dat gelegen is in de kleurrijke omgeving van Pelt. In dit woonzorgcentrum verdient iedere bewoner het om centraal te staan. De Zorgtoppers houden rekening met hun wensen en noden. Zo creëren ze samen met de bewoners een kwaliteitsvol en kleurrijk leven. Bij Immaculata komt iedere 65-plusser thuis. De Zorgtoppers van Immaculata vinden het immers belangrijk dat de bewoners hun kamer huiselijk inrichten. Dat kan met hun eigen persoonlijke spulletjes. Dankzij de verschillende verblijfsmogelijkheden garanderen ze bij Immaculata zorg op maat en stimuleren ze autonomie. Op die manier woont iedere 65-plusser zo lang mogelijk zelfstandig. Daarnaast schenkt Immaculata veel aandacht aan een optimale relatie tussen de bewoner, de familie en het woonzorgcentrum. Openheid, goede communicatie en vertrouwen zijn daarom belangrijke kernwaarden in dit huis.

Cecilia

Dankzij hun jarenlange ervaring is wzc Cecilia vandaag een vaste waarde in Alken. Iedere Zorgtopper werkt met veel passie om samen met de bewoners een fijne thuis te creëren. Zowel 65-plussers met een matige tot zware zorgbehoefte als 65-plussers die door een dementieel proces gaan, kunnen bij Cecilia terecht. Of een bewoner nu veel of weinig zorgen nodig heeft, de Zorgtoppers staan iedere dag voor hen klaar! Ook familieleden kunnen blijven deelnemen in de zorg indien ze dat wensen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld ondersteunen tijdens de eetmomenten of helpen met de verzorging. Dankzij de zorg op maat hebben ze verschillende mogelijkheden waardoor iedere 65-plusser een kleurrijk leven leidt in Cecilia. In dit woonzorgcentrum creëren ze een ‘ons kent ons’ verhaal waardoor de bewoners zich onmiddellijk thuis voelen. De meesten kenden elkaar immers al vanuit het dorp en de Zorgtoppers zijn vaak vanuit de buurt!

Home Elisabeth

In de kleurrijke omgeving van Sint-Truiden vinden 65-plussers een thuis bij Home Elisabeth. Dit woonzorgcentrum is middenin het centrum én in het groen gelegen. Het beste van twee werelden komt zo samen. Bij Home Elisabeth schenken ze veel aandacht aan het religieus wonen. Ben je gelovig en schenk je veel aandacht aan de christelijke waarden? Dan voel jij je snel thuis in dit Integro-huis. Daarnaast wonen 65-plussers zo lang mogelijk zelfstandig dankzij de diverse woonmogelijkheden. Op die manier stimuleren ze autonomie. Bovendien vinden ze het in dit woonzorgcentrum belangrijk om de bewoners en hun familie zoveel mogelijk inspraak te geven. Voor veel beslissingen die ze nemen, vragen ze aan de bewoners groen licht! De bewoners beslissen mee over hun leefplan, maar ook over de dagelijkse werking van de organisatie. Zo bouwen ze samen met de Zorgtoppers aan een kwaliteitsvol en kleurrijk leven!

Sint-Jan Berchmans

In het wzc in Hamont is het écht thuiskomen. Ieder heeft zijn of haar plekje. In Sint-Jan Berchmans is het belangrijk dat alle bewoners én hun familie zich thuis voelen. Iedere bewoner verdient immers een thuis in een warme, gezellige omgeving. In dit huis schenken de Zorgtoppers veel aandacht aan hetgeen de bewoners écht belangrijk vinden. Ze luisteren naar hun wensen en laten hen zelf bepalen hoe hun dag eruitziet. Bovendien zorgen de bewoners en de Zorgtoppers samen voor een brede waaier aan activiteiten tijdens de gebruikersraad. Zo stimuleren ze bij Sint-Jan Berchmans het contact met de medebewoners en de Zorgtoppers. Dat vinden ze immers heel belangrijk. Op die manier bouwen de Zorgtoppers samen met de bewoners aan een kleurrijk leven!

Bosstraat 7a

Bewoners die jonger zijn dan 65 jaar en dementie hebben, geven we graag een nieuwe thuis in Bosstraat 7a. Wanneer thuis wonen niet meer haalbaar is, dan creëren onze Zorgtoppers samen met de bewoner en de familie een nieuwe thuis om verder te bouwen aan een kleurrijk leven. In dit huis ligt de nadruk op wonen en leven. We vertrekken niet vanuit een bestaand kader, maar gaan elke keer opnieuw op pad met de bewoner als uniek persoon, met de familie en vrienden. Samen zorgen we voor een nieuwe, gezellige thuis waar we focussen op de mogelijkheden en niet op de beperkingen. We willen dat de bewoners zich thuis voelen en vrij kunnen bewegen op een veilige, verantwoorde manier. Om al hun dromen waar te maken en individuele aandacht te garanderen, rekenen we op de hulp van hun familie en vrienden. Zij hebben immers een belangrijke taak als mantelzorger. Zo kleuren we samen de toekomst van de bewoners verder in.

Sint-Jozef

Wzc Sint-Jozef is gelegen in het centrum van (Neer)Pelt waardoor er veel te beleven valt in en rond het woonzorgcentrum. Ze willen een open huis zijn, een ontmoetingsplek voor de bewoner en anderen. Zo stimuleren ze contacten tussen de bewoners en de buurt. De bewoners kunnen deelnemen aan de activiteiten volgens hun eigen goesting en talenten. Bovendien kozen ze bewust om kleinschalig te werken in een ruime, huiselijke omgeving. Op die manier willen ze samen met de bewoner en de familie op iedere afdeling een ‘(t)huis met een ziel’ creëren waarbij relatiegerichte zorg, huiselijkheid en privacy belangrijk zijn. Bovendien luisteren de Zorgtoppers met veel plezier naar de verhalen van de bewoners. Dit Integro-huis staat voor kwali-TIJD. Ze willen de levenskwaliteit van iedere bewoner behouden. Daarom gaan ze geen enkele conversatie uit de weg. De Zorgtoppers houden zoveel mogelijk rekening met de wensen van de bewoners. Ze focussen niet alleen op de woon- en zorgnoden, maar schenken ook aandacht aan het leefplezier. Dankzij de inzet van de Zorgtoppers beleven de bewoners iedere dag anders!

Het Park

Wzc Het Park is gelegen in de kleurrijke omgeving van Neeroeteren. Dankzij de diverse woonmogelijkheden vindt iedere 65-plusser de geschikte woonoplossing in Het Park. Het is er liefdevol wonen en samen met de Zorgtoppers bouwen de bewoners aan een kwaliteitsvol leven. In dit Integro-huis staan de bewoners centraal. Ze krijgen veel inspraak. Daarom zijn autonomie en medezeggenschap belangrijke kernwaarden in dit woonzorgcentrum. Ze luisteren naar hun wensen en zoeken samen naar hoe ze daaraan tegemoet kunnen komen. Om iedere bewoner een thuisgevoel te geven, werken ze bij wzc Het Park met mentoren. Dat is een meter of een peter die eerste aanspreekpunt vormt voor de bewoner, maar ook voor zijn of haar familie. Zo bouwt de bewoner samen met de Zorgtoppers en de familie aan een kwaliteitsvol, kleurrijk leven! De Zorgtoppers zetten zich bovendien met veel passie in zodat iedere bewoner elke dag anders beleeft.

De Voorzienigheid

In wzc De Voorzienigheid wonen 65-plussers midden in het bruisende centrum van Bocholt met veel groen. Dit Integro-huis heeft een ruim aanbod aan kamers en woonentiteiten. Daardoor vindt iedere 65-plusser een geschikte woonoplossing in dit huis. De Zorgtoppers van dit wzc bieden excellente, geïntegreerde zorg aan de bewoners. Daarvoor maken ze gebruik van een aantal visies omtrent verschillende zorgthema’s en een aantal ethische aspecten. Daarnaast schenken de Zorgtoppers veel aandacht aan het levensverhaal van de bewoner. Het team van ergo en animatie gaan in gesprek met de bewoner over zijn of haar leven. Daarna schrijven ze het levensverhaal uit in een persoonlijk boek. Dat boek is natuurlijk bestemd voor de bewoner zelf, maar de Zorgtoppers gebruiken het wel voor de zorgwerking. Zo brengen ze de wensen en de noden glashelder in kaart en bouwen ze samen met de bewoners aan een warme, veilige thuis waarin excellente zorg primeert.

De Olijfboom

Wzc De Olijfboom is gelegen in de kleurrijke omgeving van Genk. De bewoners komen terecht in een open huis waar ieder zijn of haar eigen stekje heeft. Ook zijn er tal van gemeenschappelijke ruimtes waar ze kunnen vertoeven. In De Olijfboom zorgen de Zorgtoppers voor persoonlijke zorg op maat voor iedere bewoner. Bovendien luisteren ze ook naar de noden en wensen van de bewoners, want ook ouderen hebben toekomstplannen en groeimogelijkheden. In De Olijfboom kunnen zij hun talenten nog ten volle benutten. Naast aandacht voor de woon- en zorgnoden focussen ze zich dus ook op de leefwensen van de bewoners.

Het Teutenhof

Het Teutenhof is gelegen in Sint-Huibrechts-Lille, een deelgemeente van Pelt. Het is gebaseerd op het innovatief woonzorgmodel van de toekomst. In het Teutenhof worden assistentiewoningen en woonzorgcentrum één. Daardoor kunnen de bewoners, al dan niet met hun partner, levenslang op dezelfde plek blijven wonen en houden ze zelf de touwtjes in handen. Huiselijkheid en gezelligheid spelen een prominente rol in het Teutenhof. Zowel wonen, zorg als leven vormen het uitgangspunt. Onafhankelijk van de zorgbehoefte woont iedere bewoner in een flat met alles erop en eraan. De bewoners ontvangen hun familie en vrienden wanneer ze maar willen, net zoals ze dat thuis ook deden. In het Teutenhof brengen de Zorgtoppers de persoonlijke drijfveren van iedere bewoner in kaart. Ze stimuleren de bewoner om zelf stappen te zetten richting gezondheid en nog meer geluk. Zo creëren ze samen een persoonlijk leefplan. Samen bouwen aan een (t)huis met een ziel in een warme buurt is wat hen drijft.

011/14 01 10
phone