Het Teutenhof

Het Teutenhof

Het Teutenhof is gelegen in Sint-Huibrechts-Lille, een deelgemeente van Pelt. Het is gebaseerd op het innovatief woonzorgmodel van de toekomst. Om een plaats te creëren die aantrekkelijk is voor een 65-plusser die beseft dat thuis wonen niet langer mogelijk is, worden assistentiewoningen en woonzorgcentrum één. In het Teutenhof spelen huiselijkheid en gezelligheid een prominente rol. Iedereen wil zijn gewone leven zo goed mogelijk blijven leven, ook wanneer er meer zorgen nodig zijn. Dat is mogelijk in het Teutenhof, met aandacht voor hetgeen de bewoners écht belangrijk vinden. In het Teutenhof spelen ze heel goed in op wat écht leeft, want:

  • Onafhankelijk van de zorgbehoefte wonen 65-plussers in het Teutenhof in een flat met alles erop en eraan. Familie en vrienden ontvangen ze wanneer ze maar willen, net zoals ze dat thuis ook deden.
  • Het leven van thuis wordt verdergezet in een flat, groot genoeg voor de bewoners en hun naasten, én met de omkadering die ervoor zorgt dat de bewoners zich veilig voelen in hun eigen huis en buurt.
  • Nooit meer verhuizen, levenslang wonen.
  • Koppels blijven samen, ook als de ene zorgbehoevend is en de andere niet. Indien de zorgbehoevende partner zou overlijden, kan de andere er blijven wonen.
  • De bewoners zitten aan het stuur van hun leven en behouden daardoor de zelfregie. Zo beslissen ze bijvoorbeeld zelf wat, waar, met wie en wanneer ze eten, wanneer ze opstaan en gaan slapen. Net zoals ze dat thuis zouden doen.
  • Het Teutenhof faciliteert persoonlijke zorg op maat wat betekent dat de bewoners de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Naast aandacht voor wonen en zorg, is er extra aandacht voor leefplezier. Samen bekijken ze wat de bewoners nodig hebben om zingeving en geluk te ervaren. Het Teutenhof is een huis waar plaats is voor de talenten van iedere bewoner. Ze volgen het Zweeds Tubbemodel, wat betekent dat de medewerkers en de vrijwilligers in het huis van de bewoners werken. Zij staan immers steeds centraal waarbij de Zorgtoppers aandacht besteden aan hun toekomstplannen, wensen en noden.

De bewoners blijven deel uitmaken van de gemeenschap omdat het Teutenhof midden in de dorpskern ligt. Het is een open community waar bewoners, buurtbewoners, familie en vrienden elkaar kunnen ontmoeten. Bovendien stellen ze het Teutenhof open voor activiteiten in de buurt! Er is dus altijd iets te beleven.

Tot slot streven ze er met hun professionele begeleiding naar om iedere bewoner zo lang mogelijk actief te houden. De Zorgtoppers willen dat ze, ondanks hun leeftijd of na ziekte, zelfredzaam blijven. Daarom creëren ze in het Teutenhof een omgeving die, al dan niet bewust, uitnodigt tot ontmoeting, verbinding én activiteit. Daarbij ondersteunen ze de bewoners in het dagelijks functioneren en betrekken ze hen zoveel mogelijk bij de algemene huishoudelijke taken en activiteiten waarmee ze vertrouwd zijn. Op die manier bouwen ze samen aan een (t)huis met een ziel in een warme buurt.

Wil je meer weten over Het Teutenhof?

Ontdek onze laatste nieuwtjes!

011/14 01 10
phone