Sint-Jan Berchmans

In het wzc in Hamont is het écht thuiskomen. Ieder heeft zijn of haar plekje. In Sint-Jan Berchmans is het belangrijk dat alle bewoners én hun familie zich thuis voelen. Iedere bewoner verdient immers een thuis in een warme, gezellige omgeving. In dit huis schenken de Zorgtoppers veel aandacht aan hetgeen de bewoners écht belangrijk vinden. Daardoor ondersteunen de Zorgtoppers in Sint-Jan Berchmans maximale autonomie van bewoners. De betrokkenheid van de familie dragen ze in dit woonzorgcentrum hoog in het vaandel. Ze willen hun zoveel mogelijk inspraak geven en staan open voor nieuwe ideeën. Sint-Jan Berchmans heeft een zeer divers dienstenaanbod waardoor ze samen met de bewoners kunnen bouwen aan een kleurrijk leven. Ze bieden de volgende diensten aan:

  • Wonen in Sint-Jan Berchmans

In het woonzorgcentrum hebben de bewoners hun eigen stekje en krijgen ze alle zorgen die ze nodig hebben.

  • Kortverblijven in Sint-Jan Berchmans

In het kortverblijf zijn senioren die tijdelijk zorg nodig hebben welkom. Denk hierbij aan een revalidatie na een operatie of om de mantelzorger van de bewoner tijdelijk te ontlasten.

  • Jongdementie

In Bosstraat 7a vinden personen met jongdementie een nieuwe thuis wanneer thuis wonen niet langer haalbaar is.

  • Nauwe samenwerking met De Kring vzw

Dagcentrum

In dit dagcentrum vullen thuiswonende 65-plussers hun dag op een zinvolle manier in.

Dienstencentrum

Het lokaal dienstencentrum is om preventief senioren en hun families te informeren, ontmoetingskansen aan te bieden en vorming te organiseren.

Wil je meer weten over Sint-Jan Berchmans?

Ontdek onze laatste nieuwtjes!

011/14 01 10
phone