Room with a view

Doelstelling

De coronacrisis heeft de Vlaamse woonzorgcentra volop in de schijnwerpers geplaatst. Iedereen was getuige van prachtige momenten van solidariteit en empathie. Maar de aandacht heeft ook geleid tot het urgente besef dat we in de toekomst onze (residentiële) ouderenzorg anders moeten organiseren.

Uiteraard is er de voortschrijdende vergrijzing (de babyboomgeneratie is inmiddels ruim 65 geworden) die zal leiden tot toenemende zorgnoden. Maar er is meer: vandaag hebben mensen, en dus ook wat oudere mensen, totaal andere verwachtingen, zelfs eisen ten aanzien van de zorg die ze willen krijgen. Veel meer dan vroeger willen ze de regie over hun zorg zoveel en zolang mogelijk zelf in handen houden. Men kijkt wat argwanend naar de wijze waarop vandaag in Vlaanderen woonzorg wordt georganiseerd en aangeboden. Kan dit echt niet anders?

Integro wil, als grootste Limburgse non-profit groep voor residentiële ouderzorg, deze uitdaging aangaan. En wel op een nooit eerder vertoonde wijze. Ze wil de rechtstreeks betrokkenen, de mogelijk toekomstige bewoners, grofweg de groep ouderen tussen 65 en 75 jaar (de babyboomgeneratie), in het centrum plaatsen van een denkoefening over de woonzorg van morgen.

Integro zet, van begin november tot einde februari, een breed participatief traject op waar elke Limburgse babyboomer aan kan deelnemen. De startvraag van dit traject is eenvoudig: als je zelf aan de ontwerptafel zou zitten van de toekomstige residentiële ouderzorg, welke tekening zou dan op het blad verschijnen? Het is een traject in 2 fases: één in de diepte (Groep van 30) en één in de breedte (Het brede online debat).

Integro wil het resultaat van deze oefening gebruiken om hun toekomstige keuzes m.b.t. nieuwe bouwprojecten, nieuw te ontwikkelen zorgaanbod… te bepalen. Maar ze zullen de resultaten niet alleen voor zichzelf te houden. Met dit project wil Integro ook andere woonzorgaanbieders in Vlaanderen en uiteraard de Vlaamse overheid inspireren om tijdig op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden en modellen voor de toekomstige ouderenzorg.

Groep van 30

De ‘Groep van 30’ is de eerste grote fase van het project “Room with a view. Denk mee over woonzorg van morgen”.  In een traject van 4 workshops, 3 workshops van een ½ dag en 1 van een volledige dag, gaan we met een diverse groep mensen aan de slag om samen leidende principes te formuleren waaraan residentiële zorgvormen voor ouderen in de toekomst moeten voldoen.

De agenda voor de 4 workshops is als volgt:

  • In een eerste workshop maakt de “Groep van 30” kennis met elkaar.  We bieden een zicht op de toekomstige uitdagingen en verbinden die met eigen ervaringen. Wat zal de impact zijn van de vergrijzing op de vraag naar zorgen? Welke noden en vragen zullen er zijn? Wat betekent zoiets voor de noodzakelijke financiële investeringen… We eindigen deze voormiddag met een vooruitblik op de 2de workshop.
  • Tijdens de tweede workshop zitten de deelnemers zelf aan de ontwerptafel.  Een reeks van creatieve oefeningen stimuleert hen om breed en open na te denken over hun toekomst, waarbij ze zich niet laten afremmen door hedendaagse praktijken en zienswijzen.  Op het einde van deze dag hebben de 30 deelnemers een aantal duidelijke beelden gecreëerd van hoe zij woonzorg in de toekomst zien.
  • De derde workshop zal deze dromen verder onderzoeken: wat zit er achter deze beelden van verlangens en verwachtingen, wat vindt men echt belangrijk als men stilstaat bij de toekomstige organisatie van woonzorg?
  • In de vierde workshop brengen we alles samen in een set van helder gedefinieerde ontwerpprincipes, rijkelijk geïllustreerd met elementen uit de geformuleerde droombeelden van de 2de workshop.

Data resterende workshops:

  • 2de WS:  7/2/2022 van 9u – 17u30 (Greenville Houthalen)
  • 3de WS: 23/02/2022 van 14u – 18u (Greenville Houthalen)
  • 4de WS: 14/03/2022 van 14u – 18u (Greenville Houthalen)
011/14 01 10
phone