Strategisch plan 2024-2027

“Met Kleur Omringd”

De woonzorgsector kent veel uitdagingen en veranderingen: de toenemende vergrijzing, de verwachtingen van de volgende generatie ouderen, de personeelstekorten, de dreigende onbetaalbaarheid, enzoverder. Om hier op passende wijze mee om te gaan, werd een strategisch plan voor de periode van 2024 tot en met 2027 uitgewerkt. Met dit plan zetten we in op een duurzaam en warm woonzorgaanbod voor kwetsbare ouderen in hun eigen buurt waarbij kleurrijk wonen, leven en zorg centraal staan. Het is een pad dat we samen met bewoners, familie, Zorgtoppers, en andere partners uit de buurt bewandelen.

5 fundamenten

Het plan formuleert een vijftal belangrijke fundamenten waar we de komende jaren op zullen inzetten:

icon

De kernopdracht

een thuis voor ouderen
met een grote kwetsbaarheid

De Zorgtoppers

een magneetorganisatie
voor medewerkers

Samenwerking

geïntegreerd samenwerken
met andere partners

Bedrijfsvoering

een deugdelijk(e) bestuur en structuur die de zorg voor kwetsbare ouderen en Zorgtoppers ondersteunen

Innovatie

een organisatie
in beweging

Wil je de strategische nota graag lezen?

Laat je onderdompelen in onze strategie met dit filmpje!

De kernopdracht: een thuis voor ouderen met een grote kwetsbaarheid

We zetten in op het versterken van de kernopdracht en het beleid rond wonen, leven en zorg waar bewoners, hun naasten, Zorgtoppers, vrijwilligers en partnerschappen een essentiële rol in spelen. Het zorgen voor een thuis voor ieder is waar continu naar gestreefd wordt. Om een thuisgevoel te creëren, staan participatie en betrokkenheid centraal: het samen deelnemen aan het leven in een woonzorgcentrum.

Specifieke aandacht gaat naar het bieden van een vertrouwelijke en huiselijke omgeving voor zwaar zorgbehoevende ouderen met complexe zorgnoden. Hiervoor worden de medische, paramedische en verpleegkundige competenties versterkt. Dit wordt ondersteund door de implementatie van BelRAI, een inschalingsinstrument voor het woonzorgleefplan, maar ook door een dynamische vrijwilligerswerking, een actieve betrokkenheid van mantelzorgers en het aangaan van externe partnerschappen.

De Zorgtoppers: een magneetorganisatie voor medewerkers

We hechten belang aan het personeelsbeleid en het werkgeluk van Zorgtoppers. Er zal sterk ingezet worden op de begeleiding van nieuwe Zorgtoppers, vormingen, talentontwikkeling, maximale verantwoordelijkheden en eigenaarschap, een goede work-life balance, enzoverder. Gezien de grote impact ervan op het ziekteverzuim en het personeelsverloop is dat prioritair. De quote ‘met gelukkige mensen mensen gelukkig maken’ bekrachtigt deze doelstelling. Een Zorgtopper die zich op het werk gelukkig voelt, straalt immers positiviteit uit naar collega’s, bewoners en hun naasten. Dat bevordert ieders welbevinden.

Samenwerking: geïntegreerd samenwerken met andere partners

We zoeken actief naar duurzame samenwerkingen in de verschillende sectoren om de dienstverlening te garanderen en verbeteren. Gezien de vergrijzing, de stijging van het aantal zwaar zorgbehoevende ouderen en de mogelijke arbeidstekorten is er nood aan een geïntegreerd samenwerkingsmodel om kwaliteitsvollere diensten te kunnen aanbieden. De verdere integratie van de campussen in het buurtleven en het uitbouwen van een buurtgerichte werking sluiten hierbij aan.

Bedrijfsvoering: een deugdelijk(e) bestuur en structuur die de zorg voor kwetsbare ouderen en Zorgtoppers ondersteunen

We werken aan de verdere ontwikkeling van een kwaliteitsvolle en waardegedreven organisatie waarbij er ruimte is voor opportuniteiten die deze werking kunnen versterken. Om de kernopdracht te realiseren, zet Integro vzw in op:

  • een toekomstgericht en gezond financieel en inkoopbeleid om de continuïteit te garanderen en de winst in verbouwingen en nieuwbouw, opleidingen, digitalisering en innovatie te herinvesteren. De betaalbaarheid van de dagprijs voor bewoners staat hierbij centraal: bewoners worden ondersteund om hun rechten en ondersteuningsmogelijkheden maximaal uit te putten. Dagprijzen worden enkel aangepast en geïndexeerd indien strikt noodzakelijk om de ambities en continuïteit te garanderen.
  • een degelijk infrastructuurbeheer door middel van continue en preventieve controles en opvolging van de gebouwen.
  • een ondersteunend applicatie- en ICT-beheer voor de opvolging, ondersteuning en het gebruik van dezelfde structuren en versies van programma’s voor het bewonersdossier, het uurroosterpakket, documentbeheer, enzoverder. Het verwerken en beheren van persoonsgegevens worden hierin nauwlettend opgevolgd.

Innovatie: een organisatie in beweging

Voor een continue kwaliteitsverbetering zetten we in op innovatieve en nieuwe initiatieven rond technologie, digitalisering, intersectorale samenwerkingen, nieuwe vormen van inkomsten… Daarnaast zal steeds ingezet worden op de ontwikkeling van zorgondernemerschap. Digitalisering en innovatie bieden een ondersteuning in de dagelijkse werking.

011/14 01 10
phone